Na tropach Wardeinów – pytania bez odpowiedzi

Po penetracji metryk z Maluszyna, Pławna, Gidli i kilku okolicznych parafii (gdzie jednak nie ma  śladu Wardeinów) pozostają następujące pytania:

1. Gdzie wyprowadził się i gdzie zmarł Wilhelm Wardein? Tam też może jest ślad jego drugiej żony i ich dzieci (zapewne wyszła za mąż, a jeśli jej drugi mąż przysposobił dzieci, to już nie nosiły nazwiska Wardein)

2. Skąd pochodzi Wiktoria Wójcicka i gdzie odbył się jej ślub z Wilhelmem?

3. Gdzie urodził się Wilhelm i kim byli jego rodzice?

4.  Kim  jest Friedrich Wardein podpisany pod aktem ślubu Bonawentury (choć w tym akcie nie jest wymieniony)? Imię całkiem nie polskie…

5. Ile w rodzinnej legendzie jest prawdy?

Legenda o przodku Wardeinie mówi, że był on pretendentem do tronu sułtańskiego (w innej wersji organizatorem nieudanego spisku w Persji) i musiał uciekać, aby ratować życie. Przybrał nazwisko od miejscowości (prawdopodobnie Gross Wardein, obecnie Oradea w Rumunii) i osiadł w Polsce. Był to 6xpradziadek, a w rodzinie była tradycja, że najstarszy syn był ogrodnikiem (tych dwóch ostatnich szczegółów w drugiej wersji legendy nie ma).

Uporządkujmy dane o ogrodnikach w rodzinie: Wilhelm był ogrodnikiem (o rodzeństwie nic nie wiemy, więc nie wiadomo, czy był najstarszy), jego syn Bogumił także (nie mamy potwierdzenia, że był najstarszy), Piotr był najstarszym, jedynym synem Bogumiła i był ogrodnikiem a nawet dużo dużo więcej (botanikiem i architektem krajobrazu). W dodatku Seweryn – sadownik i ogrodnik w Gidlach to najstarszy syn Bonawentury. Mój dziadek Jan, ogrodnik, to najstarszy syn Piotra.

Imię Wilhelm jest pochodzenia germańskiego, a Freidrich to po prostu imię niemieckie, na pewno polski ksiądz w polskim kościele dziecka by tak nie ochrzcił. Czy Friedrich był ojcem Wilhelma? Być może….

Leave a Reply