Tadeusz Leonard Koczewski

Tadeusz Leonard Koczewski
urodzony: 4 (17) lipca 1901 roku w Mławie (nr aktu 401)
rodzice: Adam Koczewski i Emilia z Turowskich (ślub: 1892, Grzebsk, parafia pod wezwaniem św. Leonarda )
rodzeństwo: Stanisława Szwedowska z Koczewskich
żona: Maria/Marianna z Podbielskich (ur. 27 lipca (9 sierpnia) 1900 roku w Suwałkach)
dzieci: Tadeusz Adam Koczewski (ur. 21 listopada 1926 roku w Suwałkach) – od niego samego wiemy, że był jedynym dzieckiem Tadeusza i Marii
śmierć: prawdopodobnie ok 1930 roku, z powodu gruźlicy.

akt urodzenia Tadeusza Leonarda Koczewskiego
Powyższy dokument został wydany w maju 1923 roku, „dla celów wojskowych, ksiąg ludności i szkół” – czy ten dokument potrzebny mu do celów wojskowych lub edukacyjnych nie wiemy.

A to pełny akt urodzenia Tadeusza Leonarda – tłumaczenie wydano do celów kościelnych, 6 października 1924 roku (zakładam, że dokument potrzebny był do ślubu, bo odpis z 1923 był urzędowy, a nie kościelny):
Pełny akt urodzenia Tadeusza Leonarda KoczewskiegoPełny akt urodzenia Tadeusza Leonarda KoczewskiegoPełny akt urodzenia Tadeusza Leonarda Koczewskiego

Ważne informacje zawarte w powyższych dokumentach:
– Adam Koczewski w chwili zgłaszania narodzin syna miał 45 lat (czyli urodził się ok roku 1856 – z zapasem 1855 – 1857)
– Emilia Koczewska z Turowskich w chwili zgłaszania narodzin syna miała 31 lat (czyli urodziła się w latach 1869 – 1871)
– Adam jest opisany jako urzędnik akcyzy (może został wymieniony w dokumentach dot. urzędników w tamtych czasach?)
– Adam zgłosił się do księdza w towarzystwie Jana Staszewskiego (38 lat, kupiec z Mławy) oraz Bolesława Orłowskiego (35 lat, kupiec z Mławy)
– rodzice chrzestni Tadeusza Leonarda: Marek Turowski (czy to może być brat matki – Emilii?) i Stefania Kwiatkowska (kim była dla rodziny?)
– chrztu udzielił ks. Stanisław Szulborski
– dokument sporządził ks. Stanisław Ordon, proboszcz parafii Mławskiej, 7 (20) października 1901 roku
– tłumaczenie podpisane zostało przez ks. Ludwika Sokolika, 6 października 1924 roku
– potwierdzenie zgodności tłumaczenia z oryginałem zostało dokonane przez notariusza Jana Alexandrowicza, pracującego w Grodnie, na życzenie Stanisława Lewacza zam. w Suwałkach, 13 sierpnia 1926 roku (3 miesiące później urodził się syn Tadeusza i Marii, może zamówili potwierdzenie z wyprzedzeniem, wiedząc, że będzie potrzebne w USC albo w kościele?)

Dużo tu dat i osób, o których nic nie wiadomo…

Brakujące informacje dot. Tadeusza Leonarda:
– pozostałe rodzeństwo, jeśli było (między Stanisławą a Tadeuszem jest 8 lat różnicy)
– data i miejsce ślubu z Marią (przypuszczam, że Suwałki – tam urodzili się jego żona – Maria i syn  – Tadeusz Adam)
– data śmierci (wiemy, że ok. roku 1930, prawdopodobnie z powodu gruźlicy)
– miejsce pochówku
– szczegóły dotyczące edukacji, wykonywanego zawodu, ew. służby wojskowej itp.
– chrzestni i świadkowie – kim byli dla rodziny Koczewskich? Czy Marek Turowski to brat Emilii?

O Tadeuszu Leonardzie nie wiemy właściwie nic. Jego syn, a mój dziadek, również Tadeusz, był małym chłopcem, kiedy ojciec zmarł i, niestety, nic nie pamiętał.
Skąd Tadeusz wziął się w Suwałkach, skoro jego rodzina mieszkała w okolicach Mławy, a później w Warszawie (wg aktu ślubu Stanisławy)?

źródło: dokumenty znalezione w domu Tadeusza Adama Koczewskiego (lipiec 2012), geneteka

Agata

ciąg dalszy poszukiwań tej gałęzi rodziny

Leave a Reply