Franciszek Koczewski

Franciszek Koczewski

O tym przodku wiemy baaaardzo mało. Mam pewne podejrzenia i kilku kandydatów, którzy w częściach pasują do podejrzeń, ale nic nie wiem na 100%, a to mój „przodek bezpośredni w piątym pokoleniu”, muszę więc go znaleźć… :(

Wiemy, że:
urodził się przed rokiem 1840, ale na pewno nie wcześniej niż w 1792, a najprawdopodobniej w roku 1820 (jeśli potwierdzą się moje przypuszczenia dotyczące rodzeństwa Adama).
Ożenił się z Pauliną Zduńczyk – gdzie i kiedy nie wiadomo, zapewne przed narodzinami Adama, czyli przed rokiem 1854, a jeśli potwierdzą się informacje o rodzeństwie, to także przed 1849 (narodziny Aleksandry Marianny).
Zmarł przed rokiem 1892 (taka informacja podana jest na akcie ślubu Adama z Emilią z Turowskich).
Jeśli potwierdzi się teoria o dzieciach (więcej w notce o Adamie), to żył w miejscowości Czyżewo.

Poniżej lista wszystkich Franciszków Koczewskich, których udało mi się znaleźć, z moim komentarzem w kontekście powyższej charakterystyki (biorę pod uwagę również nazwiska Koczeski, Koczerski oraz Koczowski):

1. KOCZEWSKI Franciszek, syn włościanina Wojciecha lat 34, majstra kunsztu szewskiego i Angeli Gradowskiej lat 26, urodzony w Jabłonce 04.10.1811, 31/1811.
nie pasuje rok urodzenia

2. KOCZEWSKI Franciszek, wdowiec, syn Antoniego i Małgorzaty Tymińskiej – ślub z Bronisławą Żebrowską, 1896, akt nr 22, Rytele – mazowieckie.
Ten sam Franciszek występuje wraz z Bronisławą w akcie urodzenia Jana Koczewskiego (147/1897, Prostyń/Rytele), zmarłego już w 1898 roku (akt nr 3, Prostyń/Rytele).
Franciszek (tym razem z rodzicami, ale Małgorzata z domu nie Tymińska tylko Tyburcy), występuje również jako zmarły w 1901 roku w Prostyniu/Rytele.
nie pasuje – nasz Franciszek mógł oczywiście ożenić się ponownie, ale wg aktu ślubu Adama i Emilii nie żył już w 1892 roku.

3. KOCZEWSKI Franciszek, zmarł w szpitalu w Kutnie w 1855 roku, w wieku 28 lat
jeśli wykluczymy hipotezę o rodzeństwie Adama to niby pasuje, ale jeśli nie to zdecydowanie nie pasuje – część potencjalnego rodzeństwa Adama urodziła się po 1855, nie zgadza się też rok urodzenia i dziwi miejsce.

4. KOCZESKI Franciszek, syn Wawrzyńca i Teofili Świeciak, ożenił się w 1902 roku z Jadwigą Pieńkowską/ Pińkowską/ Bieńkowską/ Bińkowską (akt nr 28, Oporów/Golędzkie) i miał z nią co najmniej 4 dzieci (1905 – 1910).
nie pasuje – nasz Franciszek mógł oczywiście ożenić się ponownie, ale wg aktu ślubu Adama i Emilii nie żył już w 1892 roku.

5. KOCZOWSKI Franciszek, ożenił się z Romualdą Kszeńską w 1881 roku, akt nr 17, w Rościszewie (mazowieckie).
rok ok i miejsce nie jest bardzo odległe – ale jakoś mam przeczucie, że to nie TEN…

6. KOCZOWSKI Franciszek, zmarł 1808 roku w Ruszkowie, akt nr 5.
zdecydowanie nie ten… rok śmierci wcześniejszy niż nasz prawdopodobny rok urodzin.

7. KOCZOWSKI Franciszek, mąż Anny Pohorilec, ojciec Kornelii, urodzonej w 1890 roku, w Baworowie, obecnie Ukraina (akt nr 8).
możliwe, że ożenił się ponownie i jeszcze mu byka w nazwisku zrobili, ale ta Ukraina mi nie pasuje…

8. KOCZEWSKI Franciszek, mąż Róży Potockiej herbu Pilawa (córki Józefa i Anny Gajewskiej)
nie ta żona :)

I to by było na razie na tyle – mojego praprapradziadka jak nie było tak nie ma :(
Może kiedyś uda mi się za to przypiąć gdzieś do naszego drzewa jednego z opisanych tu Franciszków, tylko w innym miejscu…

[edit 29-04-2015:]
9. KOCZEWSKI Franciszek występuje w akcie chrztu Franciszki Rupińskiej, jako świadek okazania dziecka. Tłumaczenie z rosyjskiego dzięki p. Monice z Genealodzy.pl, na prośbę Krzysztofa Ceborskiego:
55. Czyżew
1. Czyżew 24.III./5.IV.1870 o 3-ej po poł.
2. Antoni Rupiński strażnik dochodów tabacznych (стражникъ доходовъ тавачныхъ), zamieszkały w Czyżewie
3. Franciszek Koczewski organista przy kościele czyżewskim, 50 lat i Tomasz Grabowski służący kościelny, 42 lata mający, zamieszkali w Czyżewie
4. płci żeńskiej urodzone w Łączkach parafia myszyniecka pow. ostrołęcki 14.I.1864 o 11-ej rano
5. prawowita małż. Anna ze Stanowiczów 34 lata
6. FRANCISZKA
7. Franciszek Malinowski i Rozalia Bańkowska
Akt spóźniony z powodu choroby matki.

Miejsce się zgadza, rok urodzenia się zgadza (1870 – 50 = 1820), potwierdza się, że w 1870 żył – czy to ON??

10. KOCZEWSKI Franciszek występuje jako jeden z wymienionych na nagrobku (wspólnie z: Adela Sadowska, Stanisława i Franciszek Mirkowicz, Anna Stanisław Koczewski) na cmentarzu w miejscowości Ciechanowiec, 20 km od miejscowości Czyżewo (obecnie Czyżew) – nie mam niestety dostępu do szczegółowych danych, info o nagrobku: Genealogiapolska.pl
Miejsce pasuje, ale kim są jego współlokatorzy?

11. Poszukiwania Franciszka nr 10 doprowadziły mnie do tekstu o wojennych egzekucjach na ziemiach łomżyńskich, gdzie występuje:
KOSZEWSKI Franciszek, lat 35, rolnik z Ciechanowca
Ciechanowiec (miasto), listopad 1941 i styczeń 1942 roku
Przy ulicach Łomżyńskiej i Kuczyńskiej rozstrzelano łącznie 23 osoby (według ankiety Sądu Grodzkiego) lub 28 (według Rejestru). Według ankiety, na której opieram tę relację, ofiary przewieziono z aresztu w Ciechanowcu. Zbrodni dokonali: Burmistrz Ciechanowca Hubert Romanus, naczelnik poczty Nateuf, volksdeutsch Władysław Dawidczuk i Schutzpolizei.

Leave a Reply