Poszukiwań Koczewskich ciąg dalszy…

W marcu odeszła od nas Babcia Stella. Dołączyła do swojego ukochanego Męża, a mojego Dziadka – Tadeusza… Wierzę, że są szczęśliwi. Razem, zdrowi i bez ziemskich zmartwień.

A ja wróciłam do poszukiwań, zostawionych „na chwilę” dla pracy, fotografii i innych pochłaniających mocno zajęć. To w sumie nie najgorzej, bo od ostatnich działań w Genetece pojawiło się sporo nowych danych, może więc uda się nareszcie znaleźć kolejnych Przodków?

Zatrzymaliśmy się oczekując na akt ślubu Adama Koczewskiego i Emilii z Turowskich. Oto i on:

Akt ślubu nr 3 Adam Koczewski Emilia Turowska 1892

Dobrzy ludzie z Forgenu pomogli w odczytaniu i przetłumaczeniu tego aktu (jeszcze raz dziękuję!):

Akt ślubu nr 3 Mława i Waśniewo
Działo się we wsi Grzebsku dnia 02/14 lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku o godzinie piątej po południu. Oświadczamy, że w obecności Błażeja Błaszkowskiego organisty lat 58 i Antoniego Grabińskiego służącego kościelnego lat 30 obu w Grzebsku zamieszkałych, zawarto dzisiaj religijny ślub pomiędzy Adamem Koczewskim kawalerem lat 37, urzędnikiem Urzędu Akcyzy czwartego okręgu łomżyńskiego, synem nieżyjących Franciszka i Pauliny z d. Zduńczyk małżonków Koczewskich, urodzonym we wsi * Rosochate Kościelne? tejże parafii, i domu? w Mławie tejże parafii zamieszkałym – a Emilią Turowską panną lat 21, córką Leona i Ludwiki z d. Rudzińska małżonków Turowskich właścicieli ziemskich, urodzoną w Waśniewie miejscowej parafii i tam przy rodzicach zostająca? – Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w parafialnych kościołach grzebskim i mławskim w niedzielne dni, 22 grudnia/03 stycznia, 29 grudnia/09 stycznia, 05/17 stycznia 1891/2 roku. – Małżonkowie oświadczyli że umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Religijny obrzęd ceremonii ślubnej przeprowadził Ksiądz Dionizy Mierzwicki Administrator parafii Grzebsk. – Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, przez nas, nowożeńców i pierwszego świadka podpisany, drugi świadek niepiśmienny. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego, Administrator parafii Grzebsk, Ks. Dionizy Mierzwicki

* Rossochate Kościelne – wówczas parafia Rossochate, gmina Dmochy Glinki, powiat ostrowski, gubernia łomżyńska

Cudo! Oto, co nowego wiemy na podstawie tego aktu:

Ojcem Adama był Franciszek Koczewski, w dniu ślubu (luty 1892) już nieżyjący. Nie znamy daty jego urodzenia, ale można zakładać, że: jeśli w 1892 roku Adam miał 37 lat, a ojciec musiał mieć minimum 15 kiedy ten się urodził, Franciszek urodził się przed rokiem 1840, ale za to nie wcześniej niż 1792 (w tamtych czasach ludzie raczej nie żyli dłużej niż 100, stąd takie założenie…).
Matką Adama była Paulina Koczewska z d. Zduńczyk. Tu również musimy posiłkować się tylko pobieżnymi obliczeniami, wychodzi więc, że urodziła się między 1792 a 1840, a zmarła między 1854 (narodziny Adama) a 1892 (rok ślubu).
W Katalogu Szlachty znalazłam kilka osób, których rodzice nazywają się identycznie, możliwe więc, że mamy rodzeństwo Adama!

To jednak nie koniec, bo na podstawie tego samego aktu możemy zrobić też kolejny krok w stronę rodziny Turowskich:
Rodzicami Emilii byli Leon Turowski, właściciel ziemski, zamieszkały w Waśniewie (tam urodziła się Emilia) oraz Ludwika Turowska z d. Rudzińska. Nie znamy ich wieku w dniu ślubu Emilii, ale jeśli córka miała 21 lat w 1892 roku, to oboje musieli urodzić się przed 1856 rokiem.
W Genetece widzę sporo Turowskich, poszukiwania mogą więc okazać się niezwykle ciekawe 😉

Czas więc odnaleźć Franciszka, Paulinę, Leona i Ludwikę oraz wszystkie ich dzieci! :)

Leave a Reply